Duksa

Llojet e dizajneve

1.

Ngjyrat në dispozicion:

1_edited.png

Madhësitë në dispozicion:

S

M

L

XL

(Ngjyrat dhe madhësitë tjera punohen sipas porosisë)